ახალი ამბები
რუსუდან ფეტვიაშვილის ნახატებით შექმნილი თავშლები
ფოტოპროექტი

fetviashvili.ge

ფოტო: ლეკო ჭყონია

მოდელი: რუსა ჩაჩუა
Print